ЗАПОБІГАННЯ ТА ВИЯВЛЕННЯ КОРУПЦІЇ

Найменування установи: Державне науково-виробниче підприємство «Об’єднання Комунар»

Поштова адреса: вул. Рудика, 8, м. Харків, 61070, Україна

Електронна адреса: kommunar@tvset.com.ua

Номер телефону: тел. (057) 700-32-92, факс (057) 315-01-98

Адреса офіційного веб-сайту: www.tvset.com.ua

Інформація про Уповноважену особу, відповідальну за питання запобігання та виявлення корупції у ДНВП «Об’єднання Комунар»: Курінний Олександр Васильович

Повідомити про корупцію: stopkor@tvset.com.ua

Номер телефону: (057) 702-95-34, +380-986-19-56-02

Законодавство України щодо запобігання та протидії корупції:

Закон України "Про запобігання корупції" від 14 жовтня 2014 року № 1700-VII

Закон України "Про засади запобігання і протидії корупції" від 7 квітня 2011 року № 3206-VI

Закон України про ратифікацію Цивільної конвенції про боротьбу з корупцією від 16 березня 2005 р. № 2476-IV

Цивільна конвенція про боротьбу з корупцією від 4 листопада 1999 р.

Закон України Про ратифікацію Конвенції Організації Об'єднаних Націй проти корупції від 18 жовтня 2006 року № 251-V

Конвенція Організації Об'єднаних Націй проти корупції від 31 жовтня 2003 р.

Закон України про ратифікацію Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією від 18 жовтня 2006 р. № 252-V

Кримінальна конвенція про боротьбу з корупцією № ETS173 від 27 січня 1999 р.

Закон України про ратифікацію Додаткового протоколу до Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією від 18 жовтня 2006 р. № 253-V

Додатковий протокол до Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією від 15 травня 2003 р. № ETS 191

Постанова Кабінету Міністрів "Про затвердження Порядку проведення службового розслідування стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави або органів місцевого самоврядування" від 13 червня 2000 р. № 950

Постанова Кабінету Міністрів України "Питання запобігання та виявлення корупції в органах виконавчої влади" від 8 грудня 2009 р. № 1422

Наказ Головного управління державної служби України від 04.08.2010 р. № 214 "Про затвердження Загальних правил поведінки державного службовця”

Указ Президента України від 21.10.2011 № 1001/2011 "Про Національну антикорупційну стратегію на 2011-2015 роки"

Постанова Кабінету Міністрів від 16.11.2011 № 1195 "Про затвердження Порядку передачі дарунків, одержаних як подарунки державі, Автономній Республіці Крим, територіальній громаді, державним або комунальним установам чи організаціям"

Наказ Мін’юсту від 23.03.2012 № 448/5 «Про затвердження Порядку проведення спеціальної перевірки наявності в осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, корпоративних прав»

Постанова Кабінету Міністрів України від 04.09 2013 № 706 «Питання запобігання та виявлення корупції»

Постанова Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 № 171 «Про затвердження Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, і внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України»

«Порядок перевірки факту подання суб’єктами декларування декларацій відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій», затверджений рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 06.09.2016 № 19, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 15.11.2016 за № 1479/29609

«Методичні рекомендації щодо діяльності уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції», затверджені рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 13.07.2017 № 317

«Методичні рекомендацій щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів», затверджені рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 29.09.2017 № 839

Роз’яснення щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю.